Doneren

Vele druppels maken een gloeiende plaat koel

Straatkinderen Peru

U kunt ons meehelpen straatkinderen een toekomst te geven. Om het werk te kunnen doen kunt u een bedrag per maand storten. Of u kunt eenmalig geven aan de verschillende projecten:

Naam:       Stichting Shailoh
Rekening: NL25ABNA0553527991

Kosten zo laag mogelijk

Omdat wij de kosten zo laag mogelijk willen houden, vragen wij u zelf een maandelijkse of eenmalige bijdrage over te maken.

Fraudeprotocol

Binnen stichting Shailoh is een fraudeprotocol opgezet om ervoor te zorgen dat het geld op de juiste plaats komt en daarnaast bij misstanden duidelijk te maken op welke wijze er wordt ingegrepen. Dit fraude protocol kunt u openen door op de volgende link te klikken. Fraudeprotocol Stichting Shailoh

Contact opnemen

Mocht u vragen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar  info@shailoh.org
of bellen met Anne van Maanen +31 (0)6-27991957.