Home

Stichting Shailoh is op 9 mei 2003 in Nederland opgericht om antwoord te geven op de voortdurende hulpvraag van kinderen in nood.

De stichting heeft ten doel het verbeteren van het welzijn en welbevinden van kinderen die een verhoogd risico lopen op een bestaan waarbij ziekte, overlijden of ander menselijke leed aan de orde van de dag is.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het ondersteunen en/of organiseren van projecten die direct of indirect bijdragen aan de verbetering van de situatie van kinderen in nood;
  • Het ondersteunen van mensen die zich inzetten om de situatie van kinderen in nood te bevorderen;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Vanuit deze doelstelling zijn in de loop der tijd verschillende projecten ondersteund. Sinds het ontstaan van de Peruaanse stichting Brazos Abiertos heeft het doel van Stichting Shailoh concreet vorm gekregen in de ondersteuning van Stichting Brazos Abiertos.

Stichting Shailoh is dus de fondsenwervende organisatie van de Peruaanse Stichting Brazos Abiertos, welke onder Nederlandse leiding staat.

Beide stichtingen staan nauw met elkaar in contact, ontwikkelen in overleg het beleidsplan en zijn daardoor op dit moment onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het ontstaan van stichting Shailoh & de Peruaanse stichting Brazos Abiertos:

De oprichter van stichting Shailoh Jordi Bosch, ondervond ruim 20 jaar geleden onder welke omstandigheden de straatkinderen van Peru leefden. Vanuit de passie om hier iets aan te doen, richtte Jordi stichting Shailoh op.
Met een duidelijke visie voor de toekomst werden vanuit deze stichting voorbereidingen getroffen om in één van de sloppenwijken van Lima (Peru) een project op te zetten voor kinderen in nood en hun families. Zo werden diverse projecten gerealiseerd en bereidden Jordi, zijn vrouw Ria en hun kinderen zich drie jaar voor in Bogota (Colombia) bij een project voor kinderen in nood.

In 2011 werd in Lima de eerste levensadem gegeven aan Brazos Abiertos (www.brazosabiertos.net) onder leiding van de familie Bosch.

Brazos Abiertos organiseert binnen de sloppenwijk allerlei activiteiten die gericht zijn op het herstel van familie en het gezin. Om aan de nood van de opgroeiende kinderen tegemoet te komen, is er een school opgericht. Daarnaast worden activiteiten als huiswerkbegeleiding, tiener-, vrouwen- en mannen activiteiten aangeboden en is er een kerk opgericht. In elke activiteit die aangeboden wordt, ligt de focus op het toerusten van families en het brengen van hen onder de vleugels van God. Zo wordt er integraal hulp geboden aan degenen die in deze wijk leven en opgroeien.

Brazos Abiertos maakt tevens deel uit van het wereldwijde zendingsnetwerk ‘Jeugd met een Opdracht’.

Onze pilaar

Wij geloven in dat ene kleine druppeltje op de grote gloeiende plaat. Elke druppel staat voor een kinderleven en ons motto is dan ook: vele druppels maken een gloeiende plaat koel.
Tevens zijn wij een Christelijke organisatie; dit betekent dat wij ons gesteund en geleid voelen door God en dat wij de waarden en normen die we terugvinden in de Bijbel in ons werk proberen tot uiting te laten komen.

Netwerken

Ook ziet Jordi Bosch heil in het zoeken naar netwerken en samenwerkingsverbanden, meer dan het opzetten van nog een tehuis.
Er zijn al zoveel tehuizen; wat ik met name mis is het echte nederlandse efficiency beleid.
Veel organisaties zijn kleine eilandjes en zouden de straatkinderen veel beter kunnen helpen als ze samen zouden werken.

Laat de kinderen tot mij komen

Boven dit alles is het leven van elk kind op straat een leven met een donker uitzicht. De meeste straatkinderen worden namelijk nooit ouder dan 25 jaar.
Het is daarom van intens belang dat we antwoord geven aan wat Jezus zei tegen de mensen: laat de kinderen tot mij komen. Laten wij dan ook de kinderen tot ons komen en hen een kans geven om te leven en de plannen te leren ontdekken die God voor hen heeft.