Home

Stichting Shailoh is op 9 mei 2003 opgericht om antwoord te geven op de voortdurende hulpvraag van kinderen in nood.

De oprichter Jordi Bosch ondervond aan den lijve onder welke omstandigheden de straatkinderen van Peru leven en gedreven door de passie om hier iets aan te doen werd de stichting geboren.
Met een duidelijke visie voor de toekomst werden voorbereidingen getroffen om in Lima in Peru een project op te zetten voor kinderen in nood en hun families.
Zo werden diverse projecten gerealiseerd en bereidde de oprichter zich met zijn gezin 3 jaar voor in Bogota, Colombia bij een project voor kinderen in nood. Jordi Bosch is opgeleid als integraal manager en sociaal werker en heeft 7 jaar ervaring in het bedrijfsleven en 9 jaar in de jeugdzorg.
Ria Bosch-Aanen is gediplomeerd psychiatrisch verpleegkundige en heeft 15 jaar ervaring bij diverse instanties in Nederland op het gebied van verslavingszorg en reguliere zorg.
Op 14 februari 2011 werd in Lima, Peru de eerste levensadem gegeven aan Brazos Abiertos.
Familie Bosch, een echtpaar uit Colombia en een jongedame uit de Verenigde Staten. Brazos Abiertos maakt deel uit van Jeugd met een Opdracht, een zendingsorganisatie met een netwerk van wel meer dan 100.000 vrijwilligers wereldwijd.

Onze pilaar

Wij geloven in dat ene kleine druppeltje op de grote gloeiende plaat. Elke druppel staat voor een kinderleven en ons motto is dan ook: vele druppels maken een gloeiende plaat koel.
Tevens zijn wij een Christelijke organisatie; dit betekent dat wij ons gesteund en geleid voelen door God en dat wij de waarden en normen die we terugvinden in de Bijbel in ons werk proberen tot uiting te laten komen.

Netwerken

Ook ziet Jordi Bosch heil in het zoeken naar netwerken en samenwerkingsverbanden, meer dan het opzetten van nog een tehuis.
Er zijn al zoveel tehuizen; wat ik met name mis is het echte nederlandse efficiency beleid.
Veel organisaties zijn kleine eilandjes en zouden de straatkinderen veel beter kunnen helpen als ze samen zouden werken.

Laat de kinderen tot mij komen

Boven dit alles is het leven van elk kind op straat een leven met een donker uitzicht. De meeste straatkinderen worden namelijk nooit ouder dan 25 jaar.
Het is daarom van intens belang dat we antwoord geven aan wat Jezus zei tegen de mensen: laat de kinderen tot mij komen. Laten wij dan ook de kinderen tot ons komen en hen een kans geven om te leven en de plannen te leren ontdekken die God voor hen heeft.

Doel Stichting Shailoh

Stichting Shailoh heeft als doel het verbeteren van het welzijn en welbevinden van kinderen die bij het ontbreken van een correcte interventie verhoogd risico lopen op een bestaan, waarbij ziekte, overlijden of ander menselijk leed orde van de dag is. Wij proberen dit doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het ondersteunen en/of organiseren van projecten die direct of indirect bijdragen aan de verbetering van de situatie van kinderen in nood;
  • het ondersteunen van mensen die zich inzetten om de situatie van kinderen in nood te bevorderen;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Steun ons in ons werk

Wij stellen het zeer op prijs dat u ons en ons werk meeneemt in uw gebed. Dat is waar we het voor doen. Ook kunt u ons financieel ondersteunen in het werk dat wij doen.
Maak een donatie of neem contact met ons op over sponsoring.