Missie en Visie

In Lima wonen veel straatkinderen, de aantallen worden geschat tussen honderden en duizenden. Al ruim 30 jaar wordt er gewerkt om de kinderen van de straat te halen, zowel met zachte als met harde hand. Resultaat is dat de kinderen gehard zijn en vaak moeilijk te bereiken.

De levensverwachting van een kind op straat is niet hoger dan 25 jaar, waarbij het overgrote deel al voor het 18e levensjaar is overleden. Alle kinderen komen uit ontwrichte gezinnen, waarin vaak sprake is van verslaving, misbruik, ontucht en exploitatie.

Sloppenwijken

De sloppenwijken, van waaruit ze vaak komen hebben reeds een klimaat, waarin overleving en eigenbelang als belangrijkste aspecten kunnen worden genoemd. De hulp, in alle gevallen goed bedoeld, is vaak erg institutioneel en op één organisatie na heeft iedereen een maximum leeftijd, waarop het kind moet vertrekken.

Geen enkele organisatie hanteert een familie-aanpak, waardoor als het kind volwassen is, eigenlijk geen enkel benul heeft wat een gezond gezin eigenlijk inhoudt. De kans dat het verkeerd afloopt, wanneer het kind uiteindelijk zelf een gezin sticht, is daarom erg groot. Vooral gezien het enige referentiekader van een gezin, het eigen ontwrichte gezin is. JMEO ervaart de roeping om in Lima vertegenwoordigd te zijn. Diverse mensen met diverse roepingen hebben antwoord gegeven en proberen werk op te bouwen in Lima. Er is echter geen georganiseerd orgaan, van waaruit de diverse lichaamsdelen worden gecoordineerd. Om in staat te zijn langdurige hulpverlening te bieden aan kind en familie, is een georganiseerd lichaam nodig. Een lichaam die voortgang kan bieden en waarin verantwoordelijkheid genomen kan worden.

Missie God heeft een enorme liefde voor kinderen en wil herstel brengen aan het leed wat hen is/wordt aangedaan. Het kind heeft recht op onvoorwaardelijke liefde, een warm huis, veiligheid, begeleiding en sturing in de passen van zijn levenswandel. Ook heeft ieder kind een onbreekbare band met zijn ouders en deze band wordt gerespecteerd. In de groei naar volwassenheid moet het kind begrijpen hoe God hem ziet en welke plannen God met hem heeft. Het kind moet toegerust worden om in de toekomst zelf een gezin te stichten.

God heeft een enorme liefde voor families en wil het oorspronkelijke gezin weer terug. Hij schiep de man en de vrouw om vrucht te dragen en de verantwoordelijkheid te nemen voor het opvoeden van hun nageslacht. God wil Zijn liefde laten zien, opdat ouders deze liefde kunnen weerspiegelen naar hun kinderen. Ouders moeten toegerust worden om hun rol als ouder beter in te kunnen vullen en ook zelf heling te ontvangen voor de schade die hen als kind is toegebracht. Visie We willen een antwoord zijn op de ongehoorde hulproep van de vele kinderen in nood die leven in Lima.

We willen deze kinderen terugbrengen in het oorspronkelijke gezin, zoals God dit in de Bijbel heeft voorgeschreven. We willen de kinderen de mogelijkheden geven om te studeren, een relatie met God te krijgen en om in de toekomst een eigen gezin te stichten.

Strategie

  1. Oprichten van een centraal orgaan van Jeugd met een Opdracht, een basis van waaruit de diverse bedieningen van JMEO worden gecoordineerd, van waaruit een DTS gehouden kan worden, wellicht later ook een Children At Risk-school.
  2. Starten van een straatprogramma voor de straatkinderen, een programma om relaties op te bouwen, God’s liefde en plannen aan hen bekend te maken en om te motiveren hun leven te veranderen en zich te laten helpen.
  3. Oprichten van een crisis-opvang voor straatkinderen en kinderen onder extreme omstandigheden.
  4. Oprichten van familiehuizen, de vervolgopvang voor kinderen die (nog) niet terug naar huis kunnen. Dit huis kenmerkt zich door beperkte capaciteit (8-10 kinderen), man en vrouw als hoofdleiding , ondersteund door tijdelijke staf. Opvang is voor onbepaalde tijd.
  5. Starten van een mini-boerderij, waarin kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen en innerlijke heling te ervaren door de omgang met de dieren.
  6. Opzetten van een programma van training en begeleiding voor ouders.
  7. Opzetten van een intern opleidingsprogramma voor de kinderen om hun achterstand in te halen, alvorens ze naar regulier onderwijs kunnen.
  8. Opzetten van muziek, kunst en sport-activiteiten.
  9. Opzetten van een organisatie, waarin jongeren werkervaring kunnen opdoen en inkomsten kunnen worden verworven.
  10. Opzetten van inloop-/ buurthuizen in de risicogebieden ter preventie van de aanwezige problematiek onder ouders en kinderen.

Om de doelstellingen te realizeren zal er worden samengewerkt met de aanwezige bedieningen die zodoende elk hun waardevolle kennis en ervaring kunnen inbrengen. Toelichting Wij als gezin Bosch ervaren dat God aan het werk is in Peru en dat Hij ons stapsgewijs naar dit bovenstaande plan heeft geleid. Het lijkt erg formeel, maar we kunnen garanderen dat dit voort is gekomen uit gebed, wandel, onderzoek en praten. God heeft bij Ria altijd al een passie voor zending in haar hart gelegd. Ze heeft de passie vormgegeven door een DTS te doen in India.

God gaf haar een liefde voor het land en de mensen. Doordat Ria verpleegkunde had gestudeerd, kon zij ook praktisch een helpende hand zijn. Zo is zij uiteindelijk 2 jaar in India gebleven en werkzaam voor JMEO. God wilde haar toch weer terug en nam haar naar de Hoop (christelijk rehabilitatiecentrum voor verslaafden), alwaar zij 7 jaar heeft gewerkt en ondertussen een studie als psychiatrisch verpleegkundige heeft voltooid. Jordi’s achtergrond is een duidelijk voorbeeld van Romeinen 8:28, waarin God alles kan gebruiken tot iets goeds.

Jordi studeerde Integraal Management en werkte administratief en steeds meer leidinggevend in organisaties. Tot Jordi ongeveer in 1998 radicaal tot geloof kwam, leidde hij een nogal turbulent leven. Hij kreeg in 2002 een roeping van God om te gaan werken onder straatkinderen in Peru. God heeft deze roeping op diverse manieren bevestigd en dit leidde tot een complete carriere wissel en een deeltijd studie SPH. In 2003 leerde Jordi zijn huidige vrouw Ria kennen en in 2004 besloten wij te trouwen.

In 2007 besloten we samen een DTS te gaan doen met een stage in India. We hadden Peru losgelaten, maar God bracht dit toch weer bij ons terug. Als gezin waren we nog niet klaar en daarom leidde God ons naar Bogota om voor een periode van 3 ons voor te bereiden op een bediening, waar we als gezin in kunnen gaan werken.

De bediening voor de kinderen komt nog altijd voort uit de roeping die God op het hart van Jordi heeft gelegd. Ria heeft altijd al meer gevoel en passie gehad voor het werken met volwassenen en ook het afgelopen jaar was voor haar een bevestiging dat ze wel met kinderen kan werken, maar toch het werken met volwassenen mist.

Door het zoeken en bidden en praten, kwamen we tot de ontdekking dat we beiden heel graag een basis zouden willen opbouwen voor Jeugd met een Opdracht. Vanuit deze basis kunnen de diverse bedieningen gecoördineerd worden en Ria zou bij diverse werkzaamheden betrokken kunnen zijn. De eerste negen punten willen we binnen een periode van 5 jaar in ontwikkeling zien.

We geloven dat dit reëel is, met name ook door te toezegging van diverse experten om mee te helpen in de ontwikkeling . Het laatste punt beslaat vermoedelijk een periode van 10 jaar, gezien het vereiste aantal mensen en middelen. Boven alles blijven we gevoelig voor God’s leiding.

Hij is de Leider en wij willen Hem voortdurende de gelegenheid geven om de plannen aan te passen.